Zonnepanelen, waarom?

Zonne-energie is een aantrekkelijk alternatief voor andere energiebronnen. Het is duurzaam en altijd beschikbaar! Hieronder kun je lezen hoe de toekomst van onze energiebronnen eruitziet.

Het aantal bewoners van onze planeet neemt toe. Ook stijgt de welvaart per bewoner, en daarmee het aantal apparaten en bijhorend energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan breedbeeld tv’s, koelkasten en elektrische auto’s. De vraag naar alle vormen van energie (olie, gas, kolen, elektriciteit) neemt dan ook toe. Elektriciteit speelt hierbij een grote en groeiende rol. Er is dus een zonnige toekomst voor elektrische zonne-energie, de vorm van zonne-energie waarvoor H&S Klimaattechniek zich voor inzet.

We gebruiken steeds meer elektriciteit, terwijl de fossiele brandstoffen een keer opraken. De voorraad fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas, steenkool, is eindig. Deze voorraden gaan misschien nog 20 of 40 jaar mee, en misschien zelfs wel langer, afhankelijk van verbruik en de ontdekking van nieuwe voorraden. Maar ooit is het op. H&S Klimaattechniek vindt het belangrijk om tijdig alternatieven te vinden en introduceren, om de gigantische omslag van de huidige energiebronnen naar de nieuwe in goede banen te leiden. Elektriciteit is eenvoudig toepasbaar en gelukkig niet beperkt door beperkte aardse voorraden. Duurzame technieken die elektriciteit opwekken, zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie, lijken veelbelovend en ontwikkelen zich razendsnel.

De prijs van energie verschilt van dag tot dag, maar de stijgende lijn is in de loop der jaren duidelijk zichtbaar geworden. Zo zijn elektriciteitsprijzen voor particulieren sinds 2003 meer dan 60% toegenomen. Dit kan nog versnellen door de combinatie van een toenemende vraag en het opraken van fossiele voorraden. In de (nabije) toekomst zullen we naar verwachting dan ook een groter deel van onze inkomsten aan energie besteden.

Zonne-energie is een aantrekkelijke duurzame energiebron, vaak zelfs zonder subsidie of de verwachte toekomstige extra prijsstijgingen van elektriciteit. Ook is er meer dan voldoende, zo valt in 6 uur alleen al in de woestijnen meer zonne-energie dan het totale wereldwijde energieverbruik van een heel jaar. Ook in de Benelux gaat het prima, daar ontvangen we honderd keer meer zonne-energie dan de totale energie die we verbruiken. Om bijvoorbeeld heel Nederland van stroom te voorzien is een zonnepanelen gebied even groot als de Flevopolder genoeg. Nu schijnt de zon niet altijd, dus zullen we ook andere energiebronnen moeten hebben. Ook wordt er hard gewerkt aan steeds betere manieren om elektriciteit slim op te slaan. Een zonnige toekomst dus.

Zonnepaneel systemen worden alsmaar beter en goedkoper. Nu hebben nieuwe technologieën die bijdragen aan onze wereld soms een steuntje in de rug nodig om zichzelf te bewijzen en breed geaccepteerd te worden. H&S Klimaattechniek is overtuigd en ervaart dat ook zonder subsidie huishoudens en bedrijven de stap naar zonne-energie maken. Ook is het subsidiesysteem in sommige landen, en zeker het nationale (SDE) systeem van Nederland, complex en werkt het soms zelfs tegen. Daarom laten wij subsidie in onze adviezen links liggen. Neem je beslissing zonder subsidie en beschouw het als een bonus mocht je het toch toegewezen krijgen. Naast de nationale overheidssubsidie zijn er overigens vaak ook regionale subsidies per provincie of gemeente.