SDE+ ,EIA en MIA/VAMIL

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Bekijk de infographic Hoe werkt EIA?

Fiscale Aftrek

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Let op: Wijziging Energielijst 2016

Twee codes in de Energielijst 2016 hebben een tekstuele aanvulling gekregen. Er is een nadere toelichting opgenomen voor energiezuinige koelinstallaties (code 220212 en 220223) over de bepaling van het specifiek opgenomen vermogen.

Energielijst

Met de functie Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 zoekt u naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Dat kan, ieder jaar wordt de Energielijst aangepast. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst.

Belastingaftrek

U kunt 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Aanvragen

U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

Budget

Het budget voor 2016 is € 161 miljoen.

Voorwaarden

Er gelden bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA.

EIA in de praktijk

Bekijk hoe andere ondernemers voordelig investeerden in energiebesparing met EIA.

Duurzaam ondernemen

Wilt u weten wat er in bepaalde sectoren nog meer mogelijk is? Kijk op de paginaDuurzaam ondernemen.

Download:

Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.

Voor de volgende categorieën kunt u in 2016 SDE+ subsidie aanvragen:

  • Hernieuwbare elektriciteit – Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp (kilowattpiek, 1 kilowatt-piek is 1000 watt-piek) en een grootverbruikersaansluiting
  • Hernieuwbare warmte – Zonthermie met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Vanaf 2016 geldt dat ook als u subsidie aanvraagt voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 500 kWp in dezelfde openstellingsronde. Komt bij een aanvraag de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan voegt u bij die aanvraag een haalbaarheidsstudie toe.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2016 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Zonthermie

Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2016 worden ingediend voor installaties met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren. In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit bovenop het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis.  De minimale apertuuroppervlakte is aangepast van 100 m² in 2015 naar 200 m² in 2016, om daarmee overlap met de nieuwe Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) te voorkomen.

Een overzicht van de categorieën en bijbehorende basisbedragen en rekenvoorbeelden vindt u als downloads onderaan deze pagina.

Downloads: