Financieel

Doel en plan van aanpak

18 februari 2013

Het programma Nieuwe Energie (tot 2010: Programma Energiepact) heeft als doel: 20% Nieuwe Energie in 2020 beschikbaar hebben voor gebruik in Overijssel. Zo worden bedrijven, bewoners, gemeenten en provincie minder afhankelijk van fossiele energie (aardgas en aardolie).

Energie besparing in woning- en utiliteitsbouw en bij verbruik binnen bedrijven, langs wegen en water blijft ook speerpunt. Want hoe meer we besparen hoe minder we verbruiken. De doelstelling van 30% minder CO2uitstoot (2010) wordt gerealiseerd door te besparen en Nieuwe Energie op te wekken (20% in 2020).

De provincie is vooral aanjager, stimulator en initiatiefnemer van projecten. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van energiebesparing of de productie van nieuwe energie, zoals:

  • de opwekking van nieuwe energie uit biomassa, wind, zon en aardwarmte;
  • energiebesparing bij bedrijven, bedrijventerreinen, instellingen, woningen van woningcorporaties en van particulieren.
  • energiezuinige (nieuw)bouw
  • beschikbaar maken van goede transportkanalen voor groengas (Nieuwe Energie ontstaan uit biomassa)
  • stimuleren van gebruik van groengas, elektra en warmte opgewekt uit Nieuwe Energie bronnen

De provincie Overijssel geeft een extra impuls aan het genereren van Nieuwe Energie en energiebesparing met als doel 20% Nieuwe Energie in 2020. Waarom? Omdat we willen dat onze inwoners, bedrijven en gemeenten straks minder afhankelijk zijn van fossiele energie (aardolie en -gas).